ISELP

The Internatio­nal Society Of Equine Locomotor Pathology (ISELP) har fo­kus på at udbrede et større kendskab til klinisk diagnostik, bil­leddiagnostik og behandling af halthedslidelser hos sportsheste.

Kursusrækken består af 8 moduler af flere dages varighed. Hvert kursusmodul koncentrerer sig om et specifikt område på hesten. Alle anatomiske strukturer i dette område gennemgås i mindste detalje med både dissektion, ultralydsscanning, røntgen, MRI og CT. Kurserne ligger dels i USA og dels i Europa.

For at opnå en certificering inden for ISELP skal kursus­rækken afsluttes med en særdeles omfattende eksamen, der løber over en 12 timers eksamensdag og inkluderer eksamens­prøver baseret på videoer for halthedsbedømmelse af heste, en bred vifte af billeddiagnostik, en teoretisk del, en praktisk ultralydsscanningsdel samt præsentation af egne patient cases og artikler.