Fagdyrlægeuddannelsen

fagdyrlæge.png

En hestefagdyrlæge (Fagdyrlæge vedrørende sygdomme hos heste) godkendt af Den Danske Dyrlægeforening er en dyrlæge, som efter at have været mindst 3 år i hestepraksis, har gennemgået et to årigt kursusforløb. På kursusforløbet er der teoretisk undervisning, praktiske øvelser og skriftlige opgaver - og der afsluttes med en afhandling baseret på egne observationer.

En Faghestedyrlæge har således en stor og udbygget indsigt i sit fagområde og medvirker fagligt til at forny dette område.

Den Danske dyrlægeforening sikrer gennem sin godkendelsesprocedure, at hestefagdyrlæger fungerer på et både fagligt og etisk niveau således, at dyrlægen til stadighed holder sig opdateret på den nyeste forskning indenfor hesteområdet.