Diplomatgrad hestedyrlæge

Hvad betyder det at have en Diplomatgrad?

En diplomatgrad er en 3 år lang fuldtidsuddannelse indenfor et specialeområde -eksempelvis intern medicin, kirurgi, reproduktion eller sportsmedicin. I denne periode arbejder dyrlægen udelukkende med patienter indenfor specialet og skal i løbet af et 3 årigt residency bestå flere del-eksaminer og udføre forskning.

Et residency fuldføres som regel på universitetshospitaler eller større private praksis, hvor der er ansat færdige diplomater indenfor specialet, der fungerer som læremestre igennem forløbet. I løbet af et residencyforløb arbejder man derfor både med akut optåede problemer, længerevarende og dybdegående diagnostik af alle slags sygdomme indenfor specialet - samt mere eksperimenterende behandlingstyper, når nye fremtidige behandlingsformer skal udvikles.

Indenfor hver specialisering er der ganske få uddannede diplomater på verdensplan. Eksempelvis har American College of Veterinary Medicin, som er den ældste og største specialiseringsgruppe indenfor hestens interne medicin på verdensplan, kun 527 dyrlæger, der kan kalde sig Eksamineret Stordyrs Mediciner (Board Certified Large Animal Internal Medicine Specialist), mens den Europæiske sektion har ca. 150 eksaminerede specialister. Det er i høj grad denne gruppe af specialister både i USA og Europa, der står for den kliniske forskning og behandlingsudvikling indenfor hestens medicinske sygdomme.

Link til American College of Veterinary Internal Medicine:

http://www.acvim.org/AnimalOwners/AnimalEducation/Board-certifiedLargeAnimalSpecialist.aspx