Certificering Hestedyrlæge

Certificering i Equine Stud Medicine

Certificeringen er en overbygning omhandlende hestens reproduktion samt diagnosticering og behandling af føl og ungheste. Uddannelsen er en kombination af praksis og teori. I hvert modul bliver man opdateret omkring den nyeste viden om emner indenfor reproduktion, føl og ungheste via læsning af en lang række internationale artikler. Undervejs skal man aflevere en række opgaver og gennemføre deleksamener - for til sidst at afslutte med en større eksamen. Certificeringen foregår på University of Liverpool, England.