Modtagelse Højgård Hesteklinik

Ved ankomst til klinikken, bedes I henvende jer til receptionen, såfremt I kommer i åbningstiden mellem 7.30 og 16.30. I stalden findes to ventebokse (boks 1 og 2), hvor du kan anbringe din hest, indtil undersøgelsen går i gang. 
Du bedes parkere med trailer på gruset bag stalden.

Ankommer du udenfor normal åbningstid, og har du en aftale om en klar boks til din hest, vil der være et skilt på boksen med hestens navn. Ligeledes ligger der i plastiklommen nogle papirer, du bedes udfylde og aflevere sammen med hestens pas.

Medmindre hesten skal faste, vil der være frisk hø i boksen.

Har du alligevel brug for at snakke med vagthavende dyrlæge, bedes du ringe på 75801999.

Motion

Afhængigt af årsagen til indlæggelse, kan din hest i begrænset omfanf komme på fold eller blive motioneret for hånd.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere på Højgård er underlagt tavshedspligt, hvorfor personalet ikke må give informationer om indlagte heste til andre end deres ejer.

Vi håber din hest vil få et behageligt ophold hos os !