Medicinhåndteringskursus for hesteejere

Højgård Hestehospital udbyder nu det lovpligtige kursus i Medicinhåndtering for hestejere. Husk at melde dig til senest fredag den 26. februar 2016.

Hvem skal på kursus og hvorfor?
• I 2007 blev det lovpligtigt for dyreejere (og deres repræsentant) at gennemgå et medicinhåndteringskursus for at få udleveret medicin til efterbehandling af deres dyr efter et dyrlægebesøg.
Undtaget for denne regel er dyreejere (og deres repræsentanter) der har ladet samtlige dyr i dyreholdet udelukke fra slagt, eller hvis dyreejeren har mere end 6 måneders praktisk erfaring med husdyr- eller pelsdyrshold fra fuldtidsbeskæftigelse (herunder kommer landmænd, beridere og daglige ledere af rideskoler og lign.).

Fødevarestyrelsen udfører stikprøvekontroller i besætninger (og hos dyrlæger) for at sikre sig, at denne lov om udlevering af medicin bliver overholdt, og siden loven trådte i kraft, er der blevet udskrevet bøder for overtrædelse.
Da Højgård Hestehospital har intentioner om at overholde loven, opfordrer vi derfor alle vores klienter (for hvem det er relevant) til at deltage i dette kursus.

Hvad er kursets formål?
• Kursets formål er at lære hesteejere korrekt håndtering af udleverede receptpligtige lægemidler, således at optimal behandling af hesten sikres indenfor lovens rammer. På kurset læres hvordan medicin skal opbevares, håndteres og indgives til heste.
Efter endt (bestået) deltagelse i Medicinhåndteringskursus på Højgård Hestehospital, er det lovligt for dyrlægen at udlevere medicin til genbehandling af din (og anden mands) hest.

Hvor og hvornår afholdes kursus?
• Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del. Teoridelen tages som internetkursus, hvor den studerende arbejder hjemme. Teoridelen er opdelt i moduler, der kan læses i individuelt tempo. Hvert teorimodul afsluttes med en lille test. Anslået tidsforbrug til teoridelen er 8 timer. Den praktiske del foregår på Højgård Hestehospital mandag d. 4. april 2016 kl.19-21.30.

Kursusafgift 750kr.

Tilmeldingsfrist fredag den 26. februar 2016.

Tilmelding foregår til Højgård Hestehospital ved at sende en mail til
chme@hoejgaard-hestehospital.dk med angivelse af: navn, cpr nr., adresse og mobiltelefonnr.
Tilmeldingen er bindende og registreres først endeligt ved indbetaling af kursusafgiften.

Med venlig hilsen
Dyrlæge Charlotte Meldgaard