Job/praktik

Ledige stillinger

Har vi en ledig stilling, vil den blive opslået her på hjemmesiden og på vores Facebookside. Når vi ansætter en ny medarbejder vægter kendskab til heste og engagement i hestebranchen højt.

Ofte bliver vores ledige stillinger besat af en medarbejder, som har været i praktik hos os - eller som vi på anden måde har et dyberegående kendskab til.

Vil du gerne være en del af vores team, opfordres du til at besøge os.

Elevpladser/praktik

Vi har ikke elevpladser til dyrepasser- / assistentuddannelsen

Vi har ikke elevpladser til veterinærsygeplejerske elever, men uddanner personale som har arbejdet hos os i længere tid.

Praktik ophold

Skolepraktikanter: 

Hvis du gerne vil i erhvervspraktik hos Hestedoktoren skal du opfylde følgende krav:

 Gå i 9. eller 10. klasse

  1. Du eller dine forældre skal være kunde hos Hestedoktoren
  2. Du skal være vant til at omgås heste

Du skal skrive et par ord om dig selv og hvorfor du gerne vil i praktik som hestedyrlæge. Denne lille ansøgning skal så sendes til Nanna 

nanna@hestedoktoren.dk

Du skal være indstillet på at der kan forekomme stille perioder, hvofor det kan være en god idé at tage en bog med. Du skal ligeledes være forberedt på at du kan blive sat til at hjælpe i stalden med udmugning, pasning af heste m.m.

Dyrlægestuderende:
Dyrlægestuderende er meget velkomne, men da vi ikke er så mange dyrlæger har vi et maksimum på 1 studerende ad gangen. Send os en ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv. Denne ansøgning sendes til 

nanna@hestedoktoren.dk