Udvidet tandbehandling

Nogen heste kan få problemer med forskellige uhensigtmæssige tandstillinger. Det kan være alt fra skævt bid, til store kroge, diastemer (mellemrum mellem tænderne), og bølgebid. Dette kan kræve en større tandbehandling end en almindelig tandraspning, og derfor kræve særligt udstyr. Hvis dette er tilfældet laver vi en vurdering på stedet, om det er mest hensigtsmæssigt at få hesten ind på klinikken, eller om vi kan rette op på tænderne i praksis, afhængigt af hvor omfattende det er, og sammen med ejer laver vi en plan for det videre forløb.


”Skal jeg så komme ind med min hest til klinikken hver gang, at den skal have ordnet tænder?” Nej! Hovedparten af tandraspninger skal fortsat foregå ude i staldene. Men hvis vi ved standard mundhuleundersøgelse ude i stalden opdager noget, som kræver yderligere undersøgelse, så vil du og din hest blive henvist ind til klinikken, hvor vi ved brug af tandskop (kikkert) og eventuelt røntgen vil kunne undersøge det nærmere. Hvis din hest udviser udtalte symptomer fra tænderne i form af ændret ædemønster eller ændret adfærd med hensyn til accept af biddet, så kan du selv bestille tid til tandundersøgelse inklusiv tandskop eller røntgen inde på klinikken.


Diastemer

Et diastem er en dyrlægeterm for et unormalt mellemrum mellem 2 af kindtænderne. Kendetegnende for denne tilstand er, at der ofte opstår foderpakninger i det/de unormale mellemrum, hvilket sidenhen leder til tandkødsbetændelse. Foderpakningerne kan ofte forårsage ret udtalt lugt af råddenskab fra hestens mund, og tandkødsbetændelsen fører til ændret ædemønster for hesten, hvor den laver foderboller, som spyttes ud, mens den spiser. Behandling af denne lidelse afhænger i høj grad af hestens alder. Ved yngre heste, der ellers har et normalt tandsæt uden tegn på rodbetændelser ved de pågældende tænder, vælger man oftest at behandle konservativt – det vil sige, at man skyller og oprenser diastemerne, samt rasper disse tænder samt tværkamme på modstående tænder lidt længere ned. Herved vil diastemerne lukkes i takt med, at tænderne vokser mere frem. Ved mellemaldrende/ældre heste vil man derimod ofte være mere aggressiv i sin behandlingsstrategi. Afhængigt af en række forskellige faktorer vil man enten fjerne en af de pågældende tænder helt, eller man vil bore mellemrummet ud, så det bliver større, hvorved foderet ikke kiler sig fast. Hos Hestedoktoren besidder vi såvel udstyr som ekspertise til behandling af diastemer.

Klik her for at læse om, hvordan du får besøg af hestetandlægen.