TANDOPERATION

Visse problemer kan ikke løses uden at fjerne én eller flere tænder. Før i tiden var vi oftere nødt til at lægge hestene i fuld narkose for at kunne gennemføre disse indgreb, men nu er vore teknikker blevet så specialiserede, at vi næsten altid kan lykkes med at få tanden/tænderne ud på stående hest.

Udfordringer ved tandudtrækning

På grund af meget lidt plads i hestens mund kan det nogen gange være en særdeles vanskellig opgave at få trukket tænder ud, og jo længere ind i munden det drejer sig om, des mere kompliceret bliver det. Vi foretrækker at trække tænderne ud, kun ved at bruge munden som indgang.

Det er dog ikke altid dette kan lade sig gøre, især hvis det drejer sig om frakturerede tænder, eller de bagerste kindtænder. Her kan det godt blive nødvendigt at få adgang fra den ”modsatte” side, dvs gennem hestens sinusser. Dette gøres vha. en boremaskine, hvorefter man kan stemple tanden ud, ved at banke den på rødderne, med et dertil indrettet instrument.

Behandling ved fjernelse af tand


Hvis din hest skal have fjernet en tand, så anbefaler vi, at den kommer ind på klinikken om morgenen eller gerne aftenen inden selve indgrebet. Ved selve proceduren får hesten beroligende medicin og placeres i en tvangsboks. Der lægges lokalbedøvelser omkring de relevante nerver, så smerterne for hesten minimeres så meget som muligt.

Særligt ved fjernelse af de bagerste kindtænder var det tidligere meget svært at visualisere ens arbejde ordentligt, men med erhvervelsen af vores tandskop kan dette nu bruges til at guide vore instrumenter inde bagerst i munden. Den tand, der skal fjernes, løsnes gradvist, hvilket ofte er en længerevarende proces, der kan tage op til flere timer – tålmodighed er en dyd og en nødvendighed for at minimere risikoen for komplikationer.

Såfremt tandudtrækket forløber planmæssigt, så vil hesten kunne komme hjem 1-4 dage efter.

Særlige tilfælde og komplikationer

Såfremt tandens krone er flækket eller meget beskadiget på anden vis, er det ikke muligt at anvende vore tænger til at ”rokke” tanden løs. I de tilfælde er det nødvendigt at bore et mindre hul i knoglen (over- eller underkæben) ud for den pågældende tandrod og så stemple tanden ud. Denne fremgangsmåde vil ofte medføre let hævelse udadtil, men dette er blot et kosmetisk problem.

Special-opgaver ved vanskelige tænder

Ved de allermest vanskelige tænder kan det blive påkrævet at lægge hesten ned i fuld narkose, mest af alt for at minimere hestens gener ved at få trukket tænder ud, samtidig med at det for nogen hestes vedkommende ikke kan lade sig gøre at gå gennem hestens bihuler (sinusserne), uden at de reagerer voldsomt på dette.

Disse indgreb er i vores terminologi større indgreb, og er special-opgaver udført af de dyrlæger der har den fornødne viden indenfor tænder og hestens mundhule. Det kan nogen gange være så vanskelligt at indgrebet forløber over flere dage, og det er derfor vi gerne vil have hesten indlagt og udfører indgrebene på klinikken.

Kontakt os for at få nærmere oplysninger på 59162160 eller på info@hestedoktoren.dk