Tvillingedrægtighed hos hopper

Tvillinger er ikke en glædelig begivenhed hos hoppen. Dette skyldes, at kun 10 % af alle tvillinge drægtigheder ender med et eller to levedygtige føl, 85% aborterer før 10 måned. Derudover nedsættes hoppens chance for at komme i fol det efterfølgende år.

Drægtighedscanning af hoppen kan med rimelig sikkerhed, med moderne scannere og trænede dyrlæger, foretages 12- 14 dage efter ægløsning. En præcis alder af en drægtighed bør regnes fra ægløsnings dato, ikke fra insemineringsdato. Ofte finder ægløsning sted optil flere dage efter inseminering. Hvis det nøjagtige ægløsningstidspunkt ikke er fastlagt, bruges sidste insemineringsdato til at fastsætte datoen for en drægtighedsscanning.

Set ud fra en praktisk økonomisk synsvinkel for hoppeejeren, er det optimale tidspunkt for en drægtighedsscanning 18-19 dage efter ægløsning, hvis hoppen ikke er begyndt at vise brunsttegn. På dette tidspunkt vil man, hvis hoppen ikke er drægtig, højst sandsynligt være i stand til at forudsige en ny inseminerings dato. Hvis hoppen er drægtig, ses en lidt irregulær fosterblære.

En undtagelse fra ovennævnte gælder dog for hopper, der har en forhistorie om flere ægløsninger per brunst samt tidligere tvillinge drægtigheder. Disse forhold er både race samt familie relaterede.

Tvillinger hos hopper er altid tveæggede. Som følge af nogle helt specielle forhold hos det lille hestefoster, kan dette ikke dele sig og blive til enæggede tvillinger. Dvs at tvillinger hos hoppen kommer fra flere ægløsninger i samme brunst. Disse ægløsninger kan ske med flere dages mellemrum, og kan derfor betyde, at man kan finde tvillinger som varierer op til 5-6 dage i alder.

Fosterblæren falder ned i livmoderen ca 6 dage efter ægløsning/ befrugtning og bevæger sig frit rundt her, indtil 16 – 17 dagen efter ægløsning. Vandringen rundt i livmoderen er fosterblærens tegn til hoppen om, at den er drægtig. I denne periode kan en fosterblære altså findes som en lille kugle forskellige steder i livmoderen. På 17 dagen vokser fosterblæren sig fast i livmodervæggen og  bliver mere irregulær. På 21 dagen efter ægløsning ses fostret for første gang i fosterblæren og på 23 dagen kan man ane fostrets hjerteslag.

Det optimale tidspunkt for scanning af en hoppe med mistanke om tvillinger er i perioden før fosterblærerne vokser fast. I denne periode kan et tvillinge par findes forskellige steder i livmoderen, både tæt sammen , langt fra hinanden samt ovenpå hinanden. På dette tidspunkt er der den bedste mulighed for at ”klemme” (tilintetgøre) en tvilling, idet fosterblærerne kan manipuleres frit i livmoderen og hermed flyttes væk fra hinanden. Det kan betyde, at den tvilling der ikke ”klemmes”, får en bedre mulighed for at overleve. Hvis scanning foretages efter 17 dagen og fosterblærerne er vokset fast ovenpå hinanden, er risikoen for at miste begge ved en ”klemning” meget stor.

En ulempe ved en tidlig drægtighedsscanning, altså før fosterblæren vokser fast, er at en fosterblære som er kommet fra ægløsning nummer 2 kan være for lille til at kunne ses. Dette betyder, at det kan kræve op til flere scanninger af hopper med flere ægløsninger, at være sikker på at der ikke er tale om tvillinger.

Mistanken om at en hoppe kan være i risiko for at have tvillinger, kan fås ved et samarbejde mellem ejers kendskab til hoppen samt dyrlægens scanningsfund. Ingen af disse kan stå alene og begge parter bærer et ansvar for at sænke risikoen.

Tvillinger kan og vil på trods af omhu fra alle implicerede parter forekomme som et udtryk for, at det er biologiens verden vi bevæger os i.