Drægtighedsscanning af hopper

Drægtighedscanning af hoppen kan med rimelig sikkerhed, med moderne scannere og trænede dyrlæger, foretages 12- 14 dage efter ægløsning. En præcis alder af en drægtighed bør regnes fra ægløsnings dato ikke fra insemineringsdato. Ofte finder ægløsning sted optil flere dage efter inseminering. Hvis det nøjagtige ægløsningstidspunkt ikke er fastlagt, bruges sidste insemineringsdato til at fastsætte datoen for en drægtighedsscanning.

Set ud fra en praktisk økonomisk synsvinkel for hoppeejeren, er det optimale tidspunkt for en drægtighedsscanning 18-19 dage efter ægløsning, hvis hoppen ikke er begyndt at vise brunsttegn. På dette tidspunkt vil man, hvis hoppen ikke er drægtig, højst sandsynligt være i stand til at forudsige en ny inseminerings dato. Hvis hoppen er drægtig, ses en lidt irregulær fosterblære.

En undtagelse fra ovennævnte gælder dog for hopper, der har en forhistorie om flere ægløsninger per brunst samt tidligere tvillingedrægtigheder. Disse forhold er både race- samt familierelaterede.

Tvillinger hos hopper er altid tveæggede. Som følge af nogle helt specielle forhold hos det lille hestefoster kan dette ikke dele sig og blive til enæggede tvillinger. Dvs. at tvillinger hos hoppen kommer fra flere ægløsninger i samme brunst. Disse ægløsninger kan ske med flere dages mellemrum, og kan derfor betyde, at man kan finde tvillinger, som varierer op til 5-6 dage i alder.

Fosterblæren falder ned i livmoderen ca. 6 dage efter ægløsning/befrugtning og bevæger sig frit rundt her, indtil 16. – 17. dagen efter ægløsning. Vandringen rundt i livmoderen er fosterblærens tegn til hoppen om, at den er drægtig. I denne periode kan en fosterblære altså findes som en lille kugle forskellige steder i livmoderen. På 17 dagen vokser fosterblæren sig fast i livmodervæggen og  bliver mere irregulær. På 21 dagen efter ægløsning ses fostret for første gang i fosterblæren og på 23 dagen kan man ane fostrets hjerteslag.

Vi anbefaler, at man får kontrolscannet sin hoppe mellem dag 25-30, således at man sikrer sig at fostret har udviklet sig tilstrækkelig, og at man kan se hjerteslaget.

Således kan man nå at inseminere hoppen igen i samme sæson, hvis den ikke længere skulle være drægtig.