Øjen-undersøgelse hest

Hestens øje kan være meget udsat for både skader og betændelses reaktioner. Hvis der er mistanke om øjenproblemer, bør man rådføre sig med dyrlægen med det samme, da det er vigtigt at starte den korrekte behandling så hurtigt som muligt. Forsinket eller forkert behandling kan medføre varige øjenproblemer og i værste tilfælde tab af øjet.

Ved en øjenundersøgelse bliver øjet og de omkringliggende væv undersøgt både i et lyst område og i mørke. Derved kan alle øjets ydre og indre strukturer undersøges grundigt både med almindeligt lys og med specielle instrumenter, hvis dette viser sig nødvendigt.  Undersøgelsen foregår som regel under let bedøvelse for at mindske gener for hesten og dermed gøre undersøgelsen så grundig som mulig. Hvis der mistænkes skader i de dybereliggende strukturer i øjet, som  eksempelvis i linsen eller nethinden, kan vi scanne øjet og se, om der er unormale forhold.

Når vi har konstateret, hvad øjet fejler, kan vi herefter lægge en målrettet behandlingsplan og give et bud på prognosen. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at indlægge hesten til behandling, da øjenmedicin skal gives med meget hyppige intervaller igennem et øjenkateter, for at have den bedste chance for effekt. I langt de fleste tilfælde kan vi dog med hurtig diagnose og behandling lægge en behandlingsplan, der kan foretages hjemme med tilfredsstillende effekt og en god prognose for øjet.