Neurologiske patienter heste

Udredning af neurologiske lidelser hos heste

Hos Hestedoktoren har vi erfaring med udredning af neurologiske lidelser. Neurologiske patienter bemærker sig ved ofte at være komplicerede, da den eksakte årsag til nerveforstyrrelser kan være svær at finde.
Ligeledes kan neurologiske lidelser ofte forveksles med andre tilstande som halthed eller medicinske sygdomme i orgenerne. Det er derfor helt grundlæggende, at der ved mistanke om problemer i nervesystemet laves en neurologisk undersøgelse af hesten. Helt overordnet kan nerveskader opdeles i to grupper; perifere nerveskader i relation til muskler og centrale nerveskader der påvirker hjernen og rygmarven.

Nerveskader hos heste

I nogle tilfælde kan årsagen til en nerveskade være helt oplagt. For eksempel hvis hesten er blevet sparket og derefter slæber på benet. Det kan skyldes hævelse af området omkring nerven, der derved bliver klemt og ike kan fungere. I disse tilfælde begynder nerven at fungere igen i takt med at hævelsen forsvinder. En sådan nervelammelse ses ofte på forbenene og kaldes Radialislammelse (henviser til navnet på den lammede nerve).

I mere alvorlige tilfælde kan nerven være revet eller skåret over. Det giver lammelse og følelsesløshed i området der ligger under nerven. Nerver kan genoprtte sig, men det tager meet lang tid og de vokser ikke ud i fuld længde. I stedet laver de en lille forgrening på det sted de har været revet over, hvilket kan medføre at området lige der bliver meget følsomt. Nerver vokser ca. med en hastighed på 1mm i døgnet.

Neurologiske lidelser, der relaterer til hjerne og rygmarv

Neurologiske lidelser der relaterer til hjernen og rygmarven har betydning for hestens bevægelser og koordination. De fleste kender begrebet "slingerhed" (ataksi), som er en tilstand hvor hesten ikke kan koordinere for-, bagben eller alle fire ben. Disse heste får et usædvaligt bevægelsesmønster, hvor de har svært ved at gå lige (slingrer), de har dårlig balance og nedsat styrke i den del af kroppen der er påvirket.
Ved den neurologiske undersøgelse afgøres hvor stor en del af kroppen der er påvirket, og dermed kan det bestemmes om skaden er i hjernen eller rygmarven.

Sygdomme kan påvirke nervesystemet hos heste

Nedsat nervefunktion opstår ikke kun ved akut tilskadekomst. Visse sygdomme kan også påvirke nervesystemet og give udslag i neurologiske symptomer. Her kan blandt andet nævnes infektion med herpesvirus 1 og 4, bakterielle infektioner, parasitinfektioner (hestens blodorm).

Stivkrampe (tetanus) og pølseforgiftning (botulisme) skyldes toxiner der udvikles af bakterier der kan leve uden ilt. Det betyder for stivkrampebakterien at den har gunstige forhold i dybe sår på f. eks hesteben. Pølseforgiftning opstår ved at hesten kommer til at spise stråfoder der indeholder ådsler. I disse døde dyr har botulinum bakterien gode forhold og der skal releativ små mængder til at gøre hesten syg.

Stivkrampetoxinet rammer musklerne der derved kramper. Oftes rammes de store muskelgrupper som hals og bagpart. Det gør at hesten har svært ved at græsse og bevæge sig. Ansigtsmusklerne rammes også ofte og giver et udtryk med store næsebor og tilbagetrukket læber. Blinkhindefremfalt i øjet er også et klassisk symptom. Stivkrampeinfektion ar alvorlig og kræver hospitalisering for at øge chancerne for overlevelse. Derfor; husk stivkrampevaccination!
Pølseforgiftning er langt fra ligeså hyppigt forekommende, men bakterien findes i jorden og kan derfor inficere hesten gennem sår på benene eller kastrationssår. Symptomerne på pølseforgiftning er ikke lige så klare, men omhandler blandt andet akut symmetrisk svækkelse af dyret uden at det påvirker dens mentale tilstand. De er med andre ord svage, men ikke slinger. De har derfor nemt ved at falde og hovedet holdes ofte lavt. Man kan ikke forebygge pølseforgiftning med en vaccine, men genrelt for begge sygdomme gælder at hygiejne omkring sår er særdeles vigtig.

Headshaking er en tilstand, hvor hesten ryster på hovedet enten vertikal, horisontalt elller begge dele. Årsagen til headshaking er ofte ukendt, men når alt kommer til alt, så skyldes det en irritation af nerver i hovedregionen. Headshaking kan opstå i perioder og være sæsonbetonet. Nogle heste udviser kun adfærden under arbejde og andre hele tiden. Nogle er følsomme for vind, andre for lys og en helt tredie gruppe er følsomme for regn. Hovedessensen er; alle disse vejrfænomener påvirker hestens sanseorganer i hovedet (nervene) og giver udslag i en en særdeles uhensigtsmæssig adfærd.

Er du i tvivl om din hest lider af en neurologisk lidelse, er du velkommen til at kontakte Hestedoktoren.