Luftvejsproblemer/hoste hos heste

Luftveje / Hoste

Størstedelen af vores konkurrenceheste opstaldes i dag hovedsagligt indendørs. Her udsættesderes luftveje for en høj koncentration af bakterier, virus, støv, svampesporer, støvmider og irritative gasarter som fx ammoniak. Vi transporterer vores heste lange strækninger til og fra konkurrence, hvor de opstaldes i rejsestalde tæt på fremmede heste.

Alle disse faktorer er medvirkende til, at luftvejslidelser er én af de hyppigste lidelser hos heste. 70% af alle heste har på et eller flere tidspunkter haft en luftvejslidelse.

Luftvejslidelser er mange ting. Det kan være infektiøse årsager som virus og bakterier. Det kan være medfødte eller erhvervede defekter i strubehovedet eller den bøde gane (”strubepiber eller ”epiglottis entrapment”). Årsagen kan også være allergisk. Det kan være en støvallergi, hvor hesten er blevet udsat for det samme agens igennem længere tid, og pludselig udvikler et allergisk respons i form af et eller flere akutte tilfælde af astmatisk bronkitis. En tilstand som kan få et kronisk forløb.

Symptomer

Symptomerne på en luftvejslidelse er mange. I nogle tilfælde ses det tydeligt i form af en reel forkølelse, hvor der ses flåd i næseborene og evt. feber. I andre tilfælde vil hesten hoste spontant eller i forbindelse med ridning. Ofte oplever vi, at hestens symptomer er mere diffuse. Det kan være at hesten er modvillig, præsterer dårligere eller at den puster meget og længe efter arbejde til trods for at den burde være i en god form.

I tilfælde med kronisk astma vil hesten selv i hvile have vanskeligt ved at få ilt nok, og man vil se at den bruger bugmuskulaturen til at puste luften ud. Luftvejslidelser viser sig forskelligt afhængigt af årsagen, og det er derfor vigtigt at få undersøgt din hest grundigt.

Undersøgelse af luftvejene

Luftvejene undersøges med et lille kamera for enden af en slange (endoskop). Slangen føres ind gennem næsen, til svælget og videre ned gennem luftrøret til delingen mellem højre og venstre lungehalvdel.

Bakteriedyrkning fra luftrøret

Er der store mængder slim i luftrøret udtages en lille slimprøve.

Prøven sendes til dyrkning og resistensundersøgelse. Vi får derved svar på, om hestens symptomer skyldes en bakterie og i så fald hvilket antibiotika, der kan bruges.

Lungeskylning

I andre tilfælde udføres en BAL-skylning (lungevask). Her skylles en mindre mængde sterilt saltvand ned i bronkierne og opsamles herefter igen ved hjælp af en slange. På den måde opsamles de celler, som omgiver bronkiolerne og alveolerne. Fordelen med denne undersøgelse er, at man kommer dybere ned i luftvejene, men undersøgelsen er kun repræsentativ for et begrænset område af lungerne.

Forebyggelse af luftvejslidelser og behandling

Astmatisk bronkitis (RAO) hos heste skyldes ofte en forudgående luftvejsinfektion (virus eller bakterier) eller en allergisk betinget bronkitis. Det er vigtigt, at den underliggende årsag diagnosticeres. Selv om din hest ikke har fået diagnosticeret astmatisk bronkitis er det vigtigt at du er opmærksom på de nedenfor beskrevne forhold, så du minimerer risikoen for at, at den på et tidspunkt udvikler det. Har din hest én gang udviklet en allergisk betinget bronkitis, vil den altid få et allergi/astma, når den udsættes for det allergifremkaldende agens.

Hestens staldmiljø anses for den vigtigste faktor i udviklingen af en luftvejslidelse. Du kan selv være med til at forebygge, at din hest får problemer med luftvejene. At reducere støvgener i hestens nærmiljø (boks, stald, ridehus) har stor betydning for sandsynligheden for at udvikle en luftvejslidelse. Koncentrationen af støv i hestens «åndedrætszone» er væsentlig højere for heste, der opstaldes på halm og fodres med hø end heste opstaldet på spåner og fodres med wrap. Tåler din hest ikke wrap, kan du med fordel skylle høet for at reducere støvmængden.

Heste, hvor grovfoderet (hø, wrap) udfodres med hø-net, udsættes for en væsentlig højere koncentration af støv og svampesporer. Hestens næsebor er i nærheden af høet hele tiden mens heste, hvor grovfoderet udfodres på gulvet af naturen vil løfte hovedet, når de har taget en mundfuld hø.

Langt størstedelen af det støv som heste udsættes for kommer fra strøelsen i boksen og grovfoderet. Der er dog en lang række skjulte kilder til støv. Det gælder bl.a. når hesten strigles samt det støv, der samler sig på inventaret, når staldgangen fejes. Sørg derfor for at vaske stalden ned regelmæssigt.

Adgang til fold året rundt har en positiv effekt på luftvejene. Heste der opholder sig på døgnfold har væsentlig lavere risiko for at udvikle en luftvejslidelse, end heste der opstaldes indendørs. Forsøg har vist, at heste, der opstaldes indendørs har en højere procent inflammatoriske celler i lungerne end heste, der har adgang til fold døgnet rundt. Det gælder dog ikke for heste, som har udviklet eksempelvis pollen allergi, da koncentrationen af pollen er højere udenfor end indenfor. En god ventilation i stalden med et hyppigt luftskifte er derfor vigtig.

Har din hest været forkølet, hostet og haft feber, er det vigtigt at man giver den god tid til at restituere sig for at undgå at provokere luftvejene. For tidlig hårdt arbejde kan resultere i kronisk irritation af luftvejene. Hård træning resulterer i en høj koncentration af binyrebark hormon i hestens blodbane. Resultatet heraf er en påvirkning af luftvejenes immunforsvar, således at risikoen for udvikling af inflammation øges, da blandt andet de fimrehår, som hjælper med til at fjerne bakterier skal gro ud igen.

Behandling af luftvejsheste er ofte en kombination af flere produkter. Det kan eksempelvis være antibiotika, som dræber bakterierne, sammen med noget slimløsnende (eksempelvis Mycolysin, Broncheal Viequo) og bronkieudvidende (eksempelvis Equipulmin gel, Broncheal Viequo).

Behandlingen afhænger af resultatet af vores undersøgelse. Hvis årsagen viser sig at være infektiøs (eksempelvis bakterier), vil vi behandle med antibiotika. I de fleste tilfælde, er det muligt at give et produkt, hvor du som ejer selv kan behandle din hest (i munden). I andre tilfælde kræver behandlingen, at hesten indlægges, så vi har mulighed for at give antibiotika direkte i blodbanen.

Ofte vil vi vælge at behandle din hest med inhalator. Her doseres medicinen direkte på de celler, bakterier, som forårsager sygdommen. Inhalation kræver en meget lille mængde medicin, og derved er bivirkningerne også minimale. Ved systemisk behandling ( eksempelvis steroider) er der behov for større doser, og derfor er risikoen for bivirkninger større.

De fleste heste vænner sig hurtigt til at blive inhaleret. Det er muligt for dig at leje eller købe en inhalator hos os og behandle din hest selv. Der kan både inhaleres antibiotika, steroider, specifikke bronkieudvidende produkter og saltvand, så en række lidelser kan behandles med inhalator. Ikke alle inhalatorer kan benyttes til al slags medicin.

I de tilfælde, hvor hesten har udviklet allergisk betinget bronkitis, kan man ved hjælp af en blodprøve finde frem til, hvad der er årsag til, at hesten udvikler allergi. Hvis hesten har en specifik reaktion overfor eksempelvis visse typer af pollen, er det muligt at hyposensibilisere hesten ved hjælp af en række vacciner. Her vænner man langsomt hestens immunforsvar til det, der fremkalder allergien, så man undgår den ”overreaktion”, som en allergisk betinget bronkitis er.

I kombination med den ovenstående behandling kan hesten behandles med tilskudsprodukter som styrker immunforsvaret eller har slimløsende effekt.