Laboratorie


Ofte er der behov for supplerende undersøgelser af en syg eller ikke optimalt præsterende hest. Det kan være blodprøver, urinprøver, gødningsprøver, svaberprøver, bakteriologiske undersøgelser og lignende.
Hos Hestedotkoren råder vi over et laboratorium, hvor vi kan håndtere en del undersøgelser direkte på klinikken. Det giver dig som hesteejer mulighed for at få et hurtigt svar på, hvad din hest fejler, og det giver os som dyrlæger mulighed for at iværksætte den korrekte behandling så hurtigt som muligt.
Ved behov for undersøgelser ud over det, vores eget laboratorium kan tilbyde, samarbejder vi med speciallaboratorier både nationalt og internationalt.