KIROPRAKTIK & AKUPUNKTUR

Formålet med kiropraktisk behandling er at manipulere led i rygsøjlen, ben og hoved således at fuld bevægelighed opnås. Fastlåste led kan have stor betydning for hestens præstationsevne og ridelighed.

Fastlåste led og påvirkningen

Fastlåste led i rygsøjlen (hals, ryg, lænd og hale) giver anledning til muskelspændinger, der gør at hesten ikke bevæger sig frit og ubesværet. Det har betydning for hestens vilje til at arbejde, og rytteren oplever det ofte, som at hesten er stiv til den ene side, ikke vil bruge bagparten og i nogle tilfælde ikke vil gå normalt fremad.


Hos Hestedoktoren bruges kiropraktik tværfagligt i udredning og behandling af heste med nedsat præstation.

Kiropraktik for fuld bevægelighed

Kiropraktik er ikke kun for "problem" heste. Kiropraktik er en rigtig god behandlingsform for heste i træning, hvor det ønskers at optimere hestenes præstation.

Ved at sikre fuld bevægelighed i alle led, nedsættes risikoen for muskelspændinger, og hesten kan bevæge sig frit og ubesværet.
Ved kiropraktisk behandling stimuleres hestens nervesystem så den bliver afslappet, og det kan på den måde bruges til at opnå bedre restituering efter hård træning.


Ved fuld bevægelighed af led i rygsøjlen sikres optimal nervefunktion, og dermed at hesten reagerer korrekt, når den kommer i yderpositioner ved gennemtrædninger. Det betyder altså meget for hestens evne til at vide, hvor dens ben er, og beskytte sig selv for skader i gennemtrædninger, at netop leddene i ryggen fungerer optimalt.


Eksempler på symptomer hvor hesten kan have brug for kiropraktisk behandling

  • Manglende arbejdsvilje
  • Manglende smidighed sig til den en side
  • Kan ikke bruge sin bagpart
  • Tygger ikke normalt
  • Rækker tunge
  • Øm ved berøring af nakke, hals eller ryg
  • Spændt muskulatur
  • Skæv hovedholdning
  • Skæv haleføring
  • Ukoordinerede bevægelser


En kiropraktisk undersøgelse for 1. gangs patienter tager ca. 1-1½ time. Hesten bliver mønstret og longeret efterfulgt af kiropraktisk undersøgelse og behandling. Det er vigtig for helheden i undersøgelsen at vide hvordan hesten bevæger sig.

Akupunktur

Akupunktur er en manuel terapiform, hvor der gøres brug af meget tynde nåle. Disse indsættes i specifikke akupunkturpunkter eller i områder med smerte, såkaldte "tender-punkter". Akupunktur er afprøvet og dokumenteret igennem både kinesisk og senere vestlig medicin igennem nu flere tusinde år.

Akupunktur har en direkte smertelindrende effekt på et område, ved at påvirke nervecellernes modulering af et smertesignal fra et område til hjernen. På den måde kan smerteopfattelsen fra et område ændres og akupunkturen virker smertelindrende. Ved muskelspændinger i et område kan disse lindres ved at påvirke nerverne, der sender signal til musklerne om sammentrækning. Når denne signalvej blokeres ved akupunktur, så slapper musklerne af.

Ligeledes har akupunktur betydning for blodgennemstrømningen til et område, der kan øges ved indsættelse af en enkelt nål. Akupunktur er generelt overordentlig veldokumenteret indenfor human medicin og over de seneste år har det også vundet stort indpas i behandlingen af lidelser hos dyr. Akupunktur må kun udføres af folk der er specielt uddannet herunder hører dyrlæger.

LASER terapi

Denne terapiform inddrager vi også i behandlingen når det skønnes nødvendigt.

Træningsplan og rehabiliteringsplan 

Efter kiropraktisk behandling hos Hestedoktoren, bliver der udarbejdet en træningsplan eller rehabiliteringsplan.

Kontakt os for at få nærmere oplysninger på 59162160 eller på info@hestedoktoren.dk